Strona www.investbank.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Invest Banku wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij

WYNIKI BANKU

Bilans Banku na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWAwartość
(w tys. zł)
PASYWAwartość
(w tys. zł)
Środki pieniężne 122236 Fundusze własne 281869
Kredyty i pożyczki 1393742 Zobowiązania wobec sektora finan. 8545
Papiery wartościowe 319309 Zobowiązania wobec sektora niefin. i budżet. 1743776
Aktywa trwałe 201205 Pozostałe pasywa 29686
Pozostałe aktywa 30747 Zysk netto 3363
Razem aktywa2067239Razem pasywa2067239

Opinia biegłego rewidenta:

W wyniku badania biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe INVEST-BANK SA za 2012 r. zostało zaopiniowane bez zastrzeżeń. Minimalna dopuszczalna wielkość współczynnika wypłacalności zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym wynosi 8%

Współczynnik wypłacalności:

Współczynnik wypłacalności jest uznawany przez nadzór bankowy za podstawowy wskaźnik sytuacji finansowej banku. Informuje on klientów o poziomie jego wypłacalności na wypadek nieoczekiwanych strat, które bank może ponieść.
Minimalna dopuszczalna wielkość współczynnika wypłacalności zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym wynosi 8%.
Współczynnik ten dla INVEST-BANK S.A. kształtuje się na bezpiecznym poziomie i na koniec 2011 r. roku wyniósł 15,58%.

Współczynnik płynności krótkoterminowej:

W ciągu I półrocza 2013 roku współczynnik płynności krótkoterminowej kształtował się powyżej nadzorczego limitu wynoszącego co najmniej 1,00, osiągając wg stanu na 30 czerwca 2013 r. roku poziom 1,33.

Raporty roczne:

 

LOGOWANIE ON-LINE

ibnet

Wirtualny Doradca >

Skontaktuj się on-line
z naszym doradcą finansowym

Współpracujemy z: